บริษัท พี.ซี.แอล. จำกัด (ผลิตภัณฑ์แคริ่ง)

340 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150

(662) 8920236
(662) 8920525-34 #601